ชื่อผู้แจ้ง  วันเวลาที่แจ้ง  กลุ่มงาน  ใบแจ้งงานซ่อม  สถานะงาน  ข้อคิดเห็น
นายวีระพงค์ 2017-06-16 / 10:56 ฝ่ายบริหารสพม.12 พิมงานไม่ได้ ติดตั้งเครื่องให้ไหม่ แจ้งร้านมาซ้อมให้แล้ว เครื่องพิมไม่ได้
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก