[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
CEO ผู้บริหาร KM <<<<Knowledge Exchange Website>>>> ประเด็นยอดนิยม

นายสมชาย รองเหลือ
ผอ.สพม.8

 

ยินดีต้อนรับสู่ KMOBEC
เว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

การจัดการความรู้ (Knowledge Management- KM)
         การจัดการความรู้หรือที่เรียกย่อๆว่า KM คือเครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมาย  อย่างน้อย 3 ประการ ไปพร้อมๆกัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กร  ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ...
ทดสอบระบบบันทึกขุมคว....
ระบบออนไลน์ข้อสอบ PI....
Google Apps for Educ....
นางสุจิตรา จูมสีมา โ....
โรงเรียนในโครงการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการ ข่าว ภาพกิจกรรม ปฏิทิน ดาวน์โหลด
สมาชิกทั้งหมด 45
ลิ้งค์น่าสนใจ
แผนการจัดการความรู้
คณะกรรมการจัดการความรู้
เครือข่ายการจัดการความรู้

  
สถิติการใช้งาน
5 อันดับผู้ใช้สูงสุด
 นายทวีรัตน์ เทพนะ 39
 จิตติมา เพชรมูณีย์ 15
 พลวัฒน์ จารุมา 3
 นายทดสอบ สมาชิก 3
 นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย 3
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
36 คน
สถิติปีนี้
757 คน
สถิติทั้งหมด
3580 คน

ขุมความรู้ แหล่งรวบรวมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หลักสูตร : เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำเว็บไซต์แมงมุม สพฐ.....
เปิดตัวเว็บไซต์ KM สพม.8....
แนะนำการใช้เว็บไซต์ KM สพม.8....
ภาพกิจกรรม แหล่งรวบรวมภาพการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้


         สพฐ. โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ KM ให้แก่เขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2558 ณ โรงแรมคิงส์ปาร์ค อเวนิว กรุงเทพฯ


         ทดสอบระบบการจัดการความรู้เวอร์ชั่น 2.0 ครับ

Knowledge New แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ

ทดสอบระบบบันทึกขุมความรู้ KM
    ขุมความรู้ในเว็บไซต์ KM ................อ่านต่อ

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
    เว็บไซต์ตัวอย่างการทำข้อสอบ PISA แบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน.....อ่านต่อ

Google Apps for Education
    การเข้าร่วมโครงการ Google Apps for Education ของสถานศึกษา.....อ่านต่อ

นางสุจิตรา จูมสีมา โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการ
    รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบั.....อ่านต่อ
   

ดาวน์โหลด แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้และโปรแกรมน่าสนใจ

TOP 5 ความรู้โรงเรียนในโครงการ
เอกสารความรู้อื่นๆ ( 33 / )
Test
test download
เอกสารด้านการจัดการความรู้ ( 40 / )
7 ขั้นตอนการจัดการความรู้
7 ขั้นตอนการจัดการความรู้ โดย กพร.
เอกสารด้านการจัดการความรู้ ( 47 / )
คู่มือการใช้งาน Webconference ของ DOC
Webconference
หนังสือ รามายณะในอาเซียน....
ทดสอบระบบบันทึกขุมความรู้....
อาหารเพื่อสุขภาพ....
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง (ทดสอบ)....
โครงการโรงเรียนสุจริต....