รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการ 2 รอบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  

ที่อยู่ 12/13 อาคารโรงเรียนนครอาชีวศึกษา ต.โพธิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000   
Create by : http://msglive.org Version 3.5.1 ©2564-2575.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.